Anmeldelse & betaling

Senest den 01/04- 2020 skal du huske at indbetale kontingent & indskud til konto nr. 2255  8967783022 & indsende Anmeldelsesblanket

HUSK at skrive jeres navn når I indbetaler ellers bliver det ikke noteret på tilmeldingslisten.

Kontingent for 2020:
150 kr. for børn & voksne

.Indskud pr. pony for en sæson er 400 kr.

Gæsteekvipage koster pr. løbsdag 50 kr.

Anmeldelsesblanket 2020