Anmeldelse & betaling

Senest den 13/4- 2019 skal du huske at indbetale kontingent & indskud til konto nr. 2255 8967783022 & indsende Anmeldelsesblanket

HUSK at skrive jeres navn når I indbetaler ellers bliver det ikke noteret på tilmeldingslisten.

Kontingent for 2019:
150 kr. for børn & voksne

Indskud i forbindelse med start, 400 kr. pr. ekvipage.

Gæsteekvipage koster pr. løbsdag 50 kr.

Anmeldelsesblanket 2019 (1)